Taleemul Quran Radio
LIVE

Taleemul Quran Radio

تعلیم القرآن راډيو په کندهار کې، یوه خپلواکه شخصي او داسلامې معلوماته باوري سرچینه، پر ۹۲،۹ ایف ایم څپو.